FIRST INTERNATIONAL
BALLET SCHOOL
IN PRAGUE

CENACeny jsou uváděné za 1 trimestr


Pre Ballet, Body Form, Modern and Creative Movement
DOCHÁZKA 1X TÝDNĚ
5 490 Kč
DOCHÁZKA 2X TÝDNĚ 10 990 Kč

Docházka 1x týdně je možná pouze v kategorii Creative movement, Pre Ballet a Modern.

KLASICKÝ BALET
DOCHÁZKA 2X TÝDNĚ 10 990 Kč

KLASICKÝ BALET + doplňkové lekce
Classical Ballet + 2 doplňkové lekce 14 150 Kč
Classical Ballet + 3 doplňkové lekce 16 150 Kč

Pro intenzivnější tréninky mohou studenti Classical Ballet (povinná docházka dvakrát týdně) navštěvovat lekce Body Form, Repertoire a/nebo Modern jako Doplňkové lekce za sníženou cenu.

Účast na hodinách nižších ročníků je zdarma.

Intenzivních lekcí se mohou zúčastnit i studenti mimo FIBS. Cena Intenzivních lekcí se rozděluje mezi počet studentů přihlášených na lekci. Je nutné se přihlásit každý týden. Minimální cena je 440 na jednoho studenta.


Intenzivní lekce
Je nutné oznámit účast každý týden 1 800 Kč


SOUKROMÉ HODINY
1 lekce 10 lekcí
60 minut 1 650 Kč 14 300 Kč
75 minut 1 980 Kč 17 600 Kč
90 minut 2 480 Kč 20 900 Kč

Rodinná sleva
Nabízíme slevu ze druhého školného ,pokud jsou obě platby placené stejnou osobou. (Vztahuje se na sourozence nebo rodiče a jejich děti )
Pokud platíte dvě poloviční školné (docházka 1.týdně) ) nabízíme 10% slevu na druhé poloviční školné.
Pokud platíte plné školné (docházka minimálně 2.týdně) a jedno poloviční školné ( docházka 1.týdně) , nabízíme 15% slevu na poloviční školné.
Pokud platíte dvakrát plné školné (docházka minimálně 2.týdně) nabízíme 20% slevu ze druhého školného.