FIRST INTERNATIONAL
BALLET SCHOOL
IN PRAGUE

CENAČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU: 5911877359/0800
IBAN: CZ38 0800 0000 0059 1187 7359
BIC: GIBACZPX

Ceny jsou uváděné za 1 trimestr


KLASICKÝ BALET
DOCHÁZKA 2X TÝDNĚ 9000 Kč
DOCHÁZKA 1X TÝDNĚ
(tato možnost pouze pro kategorie Creative movement, Body form a Balet pro dospělé)
4500 Kč

Všem FIBS studentům nabízíme lekce Bodyformu s 50% slevou.

KLASICKÝ BALET + INTENZIVNÍ LEKCE
DOCHÁZKA 3X TÝDNĚ 11600 Kč

Studenti, kteří docházejí na Klasické lekce a Intenzivní lekce, mají možnost zdarma docházet jednou týdně na Bodyform.

SOUKROMÉ HODINY
1 lekce 10 lekcí
60 minut 1 400 Kč 12 000 Kč
75 minut 1 700 Kč 15 000 Kč
90 minut 2 100 Kč 18 000 Kč

Rodinná sleva
Nabízíme slevu z druhého školného v případě, kdy jedna osoba platí dvoje školné (platí buď pro sourozence nebo pro rodiče s jejich dětmi.)
Při platbě dvou polovičních školných (2x 4500 Kč) nabízíme slevu 10% na druhé školné.
Při platbě jednoho plného školného (9000 Kč a výše) a druhého polovičního školného (4500 Kč) nabízíme slevu 15% na druhé školné.
Při platbě dvou plných školných (2x 9000 Kč a výše) nabízíme slevu 20% na druhé školné.