FIRST INTERNATIONAL
BALLET SCHOOL
IN PRAGUE

O ŠKOLE


FIRST INTERNATIONAL BALLET SCHOOL IN PRAGUE je první mezinárodní baletní škola v České republice zaměřená na výchovu dětí a mladých umělců. Nabízí vzdělání nejvyšší úrovně v oblasti klasického baletu s prvky moderního tance. Škola je výjimečná v mnoha ohledech a výuka je vedena výhradně v anglickém jazyce.

Zakladatelkou projektu je bývalá baletní mistryně Národního divadla, VERONIKA IBLOVÁ , patřící v tomto oboru již dlouhá léta k pedagogické špičce. O baletní škole sama říká:

„Cílem naší školy je pracovat s dětmi a mladými lidmi na harmonickém rozvoji nejen jejich těla, ale i osobnosti. Poskytnout jim kvalitní vzdělání v klasickém a soudobém tanci a rovněž podnítit jejich hudební cítění. Nenásilnou formou je zasvětit do tajů a krás baletního umění a zároveň jim k tomuto druhu umění předat lásku a pokoru…“

Pedagogové jsou výhradně bývalí či současní sólisté Baletu ND nebo aktivní baletní mistři, kteří mají zkušenosti s každodenní spoluprací s profesionálními tanečníky nejvyšší možné úrovně.

DALŠÍ VÝHODY STUDIA:


  • SETKÁVÁNÍ SE SE ZAHRANIČNÍMI OSOBNOSTMI SVĚTOVÉ BALETNÍ SCÉNY;

  • PRAVIDELNÉ POŘÁDÁNÍ TANEČNÍCH WORKSHOPŮ;

  • VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI TANCE, HUDBY A HISTORIE BALETU, A TO I FORMOU FILMOVÝCH PROJEKCÍ;

  • MOŽNOST VYSTUPOVÁNÍ V CELOVEČERNÍCH BALETNÍCH PŘEDSTAVENÍCH;

  • PŘÍPRAVA ZVLÁŠTĚ NADANÝCH ŽÁKŮ KE STUDIU TANCE NA ČESKÝCH I SVĚTOVÝCH PROFESIONÁLNÍCH TANEČNÍCH KONZERVATOŘÍCH;

  • MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY VČETNĚ PŘÍPRAVY NA ZKOUŠKY ČI BALETNÍ SOUTĚŽE;