FIRST INTERNATIONAL
BALLET SCHOOL
IN PRAGUE

AKADEMICKÝ PROGRAM

Akademický program FIBS je založen na postupném rozvoji. Studenty přijímáme na základě vstupního pohovoru, zařazení do odpovídající kategorie probíhá na zkušebních hodinách. Uvedený věk ve všech kategoriích je pouze orientační.

CREATIVE MOVEMENT (4–6 let) 50 min

Docházka v této skupině je volitelná, jedenkrát nebo dvakrát týdně.

Cílem výuky v této kategorii je podpořit a rozvíjet cit pro pohyb, kreativitu a představivost.

Dětem vštěpujeme hravou formou základní pravidla pohybu. Zábavným způsobem je pomalu zasvěcujeme do základů baletní terminologie. Rozvíjíme jejich vnímaní času, prostoru, rytmu a hudby. Děti učíme lépe poznávat jejich vlastní tělo, snažíme se rozvíjet jejich motoriku, sílu, výdrž, flexibilitu a v neposlední řadě je učíme správnému držení těla. To vše je doplněno zábavným výkladem a rytmickým, často zpívaným hudebním doprovodem.

PRE BALLET (6–8 let) 60 min

Docházka v této kategorii je povinná dvakrát týdně.

Cílem výuky v této skupině je pokračovat v důsledném rozvíjení koordinace, síly a flexibility. Klademe důraz na rozvíjení pohybové paměti. Mnoho základních prvků kombinujeme do malých frází a variací. Zaměřujeme se také na seznámení žáků s etiketou a chováním v hodinách baletu. Struktura hodin i hudební doprovod se již přibližují klasickému baletnímu tréninku. V této kategorii také klademe důraz na soustředění a disciplínu. Děti se seznámí se základními baletními pozicemi a prací u tyče. Cílem je připravit studenty po všech stránkách na studium náročné baletní techniky.

BODYFORM (od cca 8 let výše) 60 min / 75 min

Bodyform je jedinečná metoda, která napomáhá výraznému zlepšení dispozic a flexibility tanečníků. Metoda vznikla modifikací přípravného tréninku juniorských reprezentantek moderní gymnastiky, obsahuje asi 50 cviků a je doprovázena pravidelně frázovanou hudbou. Metoda je přizpůsobena přípravě tréninku klasického tance a je rozčleněna do šesti tematických okruhů:

  1. protažení a rozcvičení
  2. nárty a chodidla
  3. vytočení kyčelních kloubů
  4. páteř
  5. maximální až enormní flexibilita (rozsah pohybu)
  6. skoky

Celá lekce je sestavena tak, aby došlo k rovnoměrnému zatížení všech svalů, šlach, kloubů a páteře. Metoda je velmi účinná a nesmírně obohacující pro profesionální tanečníky, lze ji však doporučit tanečníkům všech úrovní, obzvlášť začátečníkům.

Na základě vstupního pohovoru přijímáme studenty začátečníky všech věkových kategorií, kteří po absolvování určitého počtu lekcí Bodyform mohou být zařazeni do některé mírně pokročilé skupiny podle věku a dovedností.

Bodyform nabízíme pro děti i pro dospělé (Kids Bodyform a Bodyform). Studenti vyšších a pokročilejších ročníků mají možnost navštěvovat Bodyform s 50% slevou nebo zdarma (viz Cena) a je všem významně doporučován minimálně jedenkrát týdně.

CLASSICAL BALLET I (8–10 let) 60 min

Věk v této kategorii je pouze orientační. Děti jsou do této skupiny zařazovány a při výuce i posuzovány nikoliv pouze podle věku, ale i podle schopností a celkové fyzické a mentální zralosti.

Povinná docházka v této skupině je dvakrát týdně, doporučujeme však docházet na hodiny minimálně třikrát týdně (Intenzivní lekce či Kids Bodyform). Doporučujeme také účast na pravidelných workshopech pořádaných školou.

Studenti této kategorie se učí základům klasické baletní techniky u tyče a později na volnosti. Naučí se francouzské názvosloví všech baletních prvků. Kromě vštěpování základní baletní techniky stále důsledně rozvíjíme jejich flexibilitu a sílu. Také zlepšujeme jejich koordinaci, vnímání pohybu v prostoru a muzikálnost. Od studentů se již očekává plné soustředění na probírané prvky.

CLASSICAL BALLET II (10–14 let) 75 min

Věk je pouze orientační. Děti jsou do této kategorie zařazeny na základě prokazatelné znalosti základů baletní techniky a připravenosti jejich těla na studium náročnějších baletních prvků.

O postupu do této kategorie rozhoduje ředitelka školy po konzultaci s jednotlivými pedagogy daných ročníků na konci školního roku. Doporučený počet lekcí jsou tři týdně nebo více (obzvláště pro pokročilé). Studentům doporučujeme navštěvovat hodiny nižších ročníků (zdarma) a zdokonalovat a prohlubovat tak znalosti základů baletní techniky. Stejně tak mohou docházet i na hodiny Bodyformu, které napomáhají rozvíjení flexibility či na Intenzivní lekce . Doporučujeme účast na pravidelných workshopech pořádaných školou.

Cílem je do pohybového repertoáru postupně zařazovat náročnější prvky klasické baletní techniky. Všechny prvky se od tyče přenášejí na volnost.

CLASSICAL BALLET III (13–18 let) 75 min

Věk je pouze orientační. Studenti jsou do této kategorie zařazeni na základě prokazatelné znalosti základů baletní techniky a připravenosti jejich těla na studium náročnějších baletních prvků.

O postupu do této kategorie rozhoduje ředitelka školy po konzultaci s jednotlivými pedagogy daných ročníků na konci školního roku. Povinná docházka je třikrát týdně. Studentům však doporučujeme chodit častěji. Mohou navštěvovat hodiny nižších ročníků (zdarma) a zdokonalovat tak a prohlubovat své znalosti základů baletní techniky. Stejně tak mohou docházet i na hodiny Bodyform, které napomáhají rozvíjení flexibility. Doporučujeme účast na pravidelných workshopech pořádaných školou.

Tuto úroveň navštěvují pokročilejší studenti, kteří mají solidně zvládnuty základní baletní prvky a velmi dobře osvojenou techniku. Cílem je naučit studenty správně a zdravě pracovat s tělem, prohlubovat a pilovat techniku klasického tance a díky síle a stabilitě tak zvládnout i náročnější baletní prvky a rozšířit svůj pohybový repertoár.

V této kategorii se začíná vyučovat i technika na špičkách.

TEEN BALLET (14-20 let) 75 min

Věk je pouze orientační. Studenti jsou do této kategorie zařazeni na základě prokazatelné znalosti základů baletní techniky a připravenosti jejich těla na studium náročnějších baletních prvků.

O postupu do této kategorie rozhoduje ředitelka školy po konzultaci s jednotlivými pedagogy daných ročníků na konci školního roku či u nových studentů na základě vstupního interview. Kategorie Adult Ballet je rozdělena na mírně pokročilé a pokročilé (Intermediate Adult Ballet a Advanced Adult Ballet).

Intermediate Adult Ballet je pro studenty vyššího věku, kteří potřebují zdokonalit základní techniku. Studentům této kategorie je významně doporučováno docházet na lekce Bodyformu minimálně jednou týdně.

Pro studenty Advanced Adult Ballet je povinná docházka třikrát týdně. Studentům však doporučujeme chodit častěji. Mohou navštěvovat hodiny nižších ročníků (zdarma) a zdokonalovat tak a prohlubovat své znalosti základů baletní techniky. Stejně tak mohou docházet i na hodiny Bodyform, které napomáhají rozvíjení flexibility. Doporučujeme účast na pravidelných workshopech pořádaných školou.

Jedná se o skupinu velmi pokročilých studentů s prokazatelně silnou technickou zdatností a připraveností. Cílem je prohlubovat jejich technické a umělecké dovednosti. Výuka na špičkách může být zařazena podle uvážení pedagoga.

Pro zařazení do této skupiny je nezbytná solidní znalost všech klasických prvků. Důvodem je mimo jiné i profesionálně strukturovaná hodina, rychlé tempo a výuka klasických variací.